Σκέψεις και συζητήσεις- Drafts σχεδιασμού και πειραματισμός αισθητικής και μεθοδολογίας της έρευνας.